Gösterme

İş ve Kurum Koçluğu

İş ve Kurum KoçluğuKurumsal koçluk, kurumların şu an bulundukları durumla, gelecekte ulaşmak istedikleri konum arasındaki mesafeyi hesaplayarak, ulaşmak istedikleri ve olmak istedikleri konumda onlara eşlik ederek en iyi sonuca ulaşmaları için destek vermektir. Bu şekilde kurum kültürünü ve kurumsal bir yapıyı destekler ve kurumları hedef ve vizyon belirleme konusunda doğru yönlendirir. Kurumsal koçluk kurumlara; Liderlik, etkin yöneticilik,  karar verme süreçlerini geliştirme, kariyer planlama konusunda aktif çalışma, performans değerlendirmesi, hedef belirleme süreçlerinin etkinliği, motivasyon güçlendirme, zaman yönetimi gibi konularda çok büyük bir katkı sağlar. Kurumsal koçluğun en önemli alanlarından birisi de, kurumun vizyonuyla, çalışanların vizyonunun bir arada hareket etmesini desteklemektedir. Kurum vizyonuyla çalışanın vizyonu örtüştüğünde kurum giderek artan bir ivme kazanarak sürekli olarak gelişir, böylece çağın gerekliliklerine de ayak uydurmuş olur.