Gösterme

NLP ne işe yarar

NLP ne işe yarar

Eğitim ve öğretim; Sınav kaygısından kurtulma ve stresi yönetebilme, bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma, öğrencilerin geçmişten gelen öğrenim engellerini kaldırmak, hedef belirleme, özgüven ve özsaygı geliştirme, kalıcı ve hızlı öğrenme ve modelle, yeni dil öğrenme, vb..  olarak sıralanabilir. Sağlıklı Yaşam ve Sporda ; Motivasyon sağlama, hedef oluşturma, konsantrasyonu artırma, yeni davranışları öğrenme yada pekiştirme, yeme alışkanlıklarını değiştirme, sigara, alkol…gibi bağımlılıklardan kurtulmak, vb.. İş hayatı; Hedef belirleme, stres, kaygı, gibi olumsuz duyguları iyileştirme, başarı stratejileri oluşturma ve modelleme, liderlik becerilerini geliştirme, satış, pazarlama, ikna stratejileri oluşturma, NLP iletişim teknikleri ile güçlü iletişimi sağlama, yaratıcılık ve karar verme stratejileri oluşturmak, vb.. Kişisel gelişim; Davranış değişimi, öfke kontrolü, motivasyon, alışkanlıkların değişmesi, istemediğimiz davranışlardan kurtulma, yeni davranışların kazanılması, heyecan kontrolü, duygu kontrolü , karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, koçluk seanslarında ve eğitimlerinde, vb..